WEB APLIKACIJA

Moj karton vam pruža uvid u vaše osnovne medicinske podatke koji se čuvaju u medicinskom kartonu unutar jedne ustanove ili u digitalnoj verziji pacijentovog zapisa.

 

Aplikacija je dizajnirana po standardima za razmjenu elektronskih zdravstvenih podataka, na način da prikuplja zdravstvene podatke i omogućava pacijentu učestovanje u dvosmjernoj razmjeni sa zdravstvenim ustanovama.

Kontakt za tehničku podršku: 065/333-443

Prednosti korištenja aplikacije Moj karton:

Uvid u zdravstveni karton

Elektronsko zakazivanje termina

Jednostavno i lako korištenje aplikacije

Sigurnost i zaštita podataka

Preuzimanje Moj karton sesije za pacijenta kojiu su dali prava nosiocu osiguranja da može pregledati i pretraživati njihove medicinske podatke

1. Šta je Moj karton?

Moj karton je lični zdravstveni karton pacijenta, te njegovim korištenjem korisnik u svakom momentu ima mogućnost pristupa svom zdravstvenom kartonu. Preko aplikacije možemo vidjeti rezultate laboratorijskih pretraga, različita nalaza i mišljenja specijalista, realizovane recepte, imamo mogućnost najave termina pregleda, pregled sljedećeg termina vakcinacije, pregled bolovanja i svih osnovnih medicinskih podataka.

2. Ko može imati Moj karton?

Moj karton mogu imati sva punoljetna lica koji su osiguranici Fonda Zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

3. Kako mogu pristupiti Mom kartonu?

Pristupiti Mom kartonu možete putem mobilnog telefona, tableta ili računara tako što ćete ukucati svoje korisničko ime i lozinku.

4. Kako ću dobiti pristupne podatke?

Kredencijale (pristupne podatke) za pristup (logovanje) na Mojkarton android i web aplikaciju ćete dobiti nakon što se prvo registrujete. Proces registracije možete izvršiti odlaskom kod svog porodičnog ljekara koji će kreirati zahtjev za registraciju kroz aplikaciju namijenjenu porodičnoj medicini. Nakon toga će vam sistemski stići email poruka sa vašim korisničkim kredencijalima. Takođe, proces registracije možete uraditi i putem web sajta pristupajući formi za registraciju PHR naloga.
Preduslov registracije je da imate aktivan email nalog.

5. Kako mogu instalirati aplikaciju?

Postupak instaliranja aplikacije je putem GooglePlay  prodavnice ili putem QR koda koji će se nalaziti u okviru koverte sa pristupnim podacima. U pristupnim podacima imaćete upustva za instalaciju aplikacije.

6. Da li mogu imati aplikaciju na mobilnom telefonu?

Moj karton možete imati na svom mobilnom telefonu, tabletu kao i na desktopu svog računara. Pristupni podaci su isti.

7. Za koje operativne sisteme je dostupna aplikacija?

Trenutno Moj karton dostupan je samo za Android operativne sisteme, a uskoro će se moći preuzeti i za iOS operativne sisteme.

8. Šta mogu vidjeti na aplikaciji?

Osim osnovnih ličnih podataka, korisnik Mog kartona može vidjeti osnovne podatke kao što su: alergije, hronične bolesti i evidentirane životne navike pacijenta. Zatim, recepte, laboratorijske uputnice, specijalističke uputnice, bolovanja, krvne grupe, dobrovoljni davaoci krvi, vakcinacije.

9. Mogu li pregledati rezultate laboratorijskih pretraga?

Naravno, možete pregledati kreiranu uputnicu za laboratorijske pretrage, a zatim kada ista bude realizovana možete pregledati rezultate.

10. Imam li pregled bolovanja?

Putem naloga na Mom kartonu možete pregledati podatke o bolovanjima, sa statusom bolovanja, uzrokom bolovanja, početkom i krajem kao i pregled toka bolesti koja je uzrok bolovanja.

11. Da li ću tu moći vidjeti nalaz i mišljenje specijaliste?

Nakon što se prijavite i klikom na medicinski podaci, izabraćete opciju „Uputnice specijalisti“ i moći ćete vidjeti kreirane uputnice, kao i realizovane uputnice specijalista sa napisanim nalazom i mišljenjem. Pored ovoga iste možete pregledati unazad za  period od jednog mjeseca, 3 mjeseca, 6 mjeseci ili godinu dana.

12. Hoću li imati mogućnost najave termina pregleda?

Naravno, jedna od najvećih prednosti korištenja Mog kartona jeste upravo mogućnost najave termina za pregled kod ljekara porodične medicine. Klikom na opciju „Najava posjete“ ispred sebe imaćete kalendar sa slobodnim termina za pregled kod vašeg ljekara. Ono što je potrebno jeste, da kliknete na datum i vrijeme kada želite posjetiti ljekara i nakon što medicinska sestra/tehničar odobre  mogućnost pregleda i Vi ćete dobiti obavještenje da li je vaša najava odobrena ili ne.

Moći ćete da najavite svoje pregleda kod ljekara porodične medicine, stomatologa, ginekologa i pedijatra. Svoju najavu možete i otkazati klikom na najavu koju želite otkazati.
Pored ovoga imaćete mogućnost pregleda svih prošli najava pregleda.

13. Kako ću znati jesu li došli rezultati nalaza?

Kada vaše uputnice budu realizovane, vi ćete dobiti obavještenje na svom telefonu da su vaši rezultati gotovi, te ćete ih moći pregledati odmah.

14. Mogu li mijenjati fotografiju?

Možete mijenjati fotografiju, izborom opcije Korisnički nalog.

15. Mogu li promjeniti lozinku?

Lozinku možete promjeniti tako što ćete iz podešavanja izabrati opciju „Lozinka“, prvo unijeti trenutno lozinku, zatim novu i još jednom potvrditi novu kreiranu lozinku.

16. Kako mijenjam izgled aplikacije?

Klikom na opciju Izbor stila možete izabrati neku od ponuđenih stilova, te klikom na Spremi izgled će se i promjeniti.

17. Mogu li preuzeti nalog za drugo lice?

Nalog za Moj karton možete preuzeti za lica mlađa od 18 godina, ukoliko ste im roditelj. Za starija lica potrebno je da vam oni dozvole preuzimanje njihovih prava za Moj karton, a to će uraditi tako što će svom porodičnom ljekaru reći da ćete vi preuzeti njihova prava na aplikaciji Moj karton.

18. Na koji način mogu zamijeniti naloge?

Nalog se mijenja na vrlo jednostavan način, tako što ćete kliknuti na preuzmi sesiju i izabrati lica na čiju ćete Moj karton nastaviti koristiti

19. Da li je korištenje aplikacije besplatno?

Korištenje Mog kartona je potpuno besplatno, kao i njeno preuzimanje.

20. Mogu li pregledati recepte koji su do sada izdati?

Možete, pored izdatih recepata u apoteci možete pregledati i sve propisane recepte.

21. Mogu li vidjeti termin vakcinacije?

Moj karton vam omogućava pregled svih prethodnih vakcinacija, sa podacima o tipu vakcine, nazivu i datumu vakcinisanja. Pored ovoga, imate i mogućnost pregleda narednog termina za primanje vakcine.