PODSISTEMI

Da bi razmjena podataka između različitih informacionih sistema bila moguća, neophodno je da svi učesnici u razmjeni podataka budu naslonjeni i da u svom radu koriste jedinstven skup osnovnih podataka, kao što su podaci pacijenata, šifarnici lijekova, organizacionih jedinica, usluga itd. U vezi s tim formiran je određen broj jedinstvenih registara koji omogućavaju integraciju ustanova i razmjenu podataka između njih na sistematizovan i klasifikovan način.

Predstavlja skup tkz. EMR (engl. Electronic Medical Record) aplikacija namjenjih zdravstvenim ustanovama s ciljem evidentiranja mediicinskih podataka na nivou određene zdravstvene ustanove (dom zdravlja ili bolnice). Sadrži adekvatne aplikativne module za sve službe domova zdravlja te odjeljenja i odsjeke opštih bolnica.

Primarno, predstavlja skup servisa za razmjenu medicinskih podataka i smještanje medicinskih podataka uz formiranje tkz. EHR-a (engl. Electronic Health Record), elektronskog zdravstvenog kartona u standardizovaanom obliku prema HL7 standardu. Takođe, ova komponenta omogućava i sadrži odgovarajuće API-e za razmjenu podataka sa insitutucijama identifikovanim kao bitnim za funkcionisanje cjelokupnog sistema, prvenstveno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske s ciljem validacije ličnih podataka pacijenata, te Poslovno informacionim sistemom Fonda zdravstvenog osiguranja s ciljem provjere osiguranja pacijenata, ažuriranja liste lijekova, usluga itd.

Podsistem eUputnica

Komponenta koja omogućava upravljanje elektronskim uputnicama na nivou cjelokupnog sistema bez obzira da li ustanova koristi Centralni aplikativni ili Centralni integracioni sistem IZIS-a.

Podsistem eRecepta

Komponenta koja omogućava razmjenu elektronskih recepata, između zdravstvenih ustanova i apoteka.

Podsistem za administraciju

Skup aplikacija koji omogućavaju upravljanje korisnicima sistema, organizacionim jedinicama te osnovnim šifarnicima.

Kao bitne komponenete sistema izdvajaju se:

– Jedinstveni registri sistema;

– Centralni aplikativni sistem IZIS-a sa sljedećim podsistemima:

  • Podsistem primarne zdravstvene zaštite;
  • Podsistem konsultativno-specijalističke zaštite (primarni i vanbolnički);
  • Bolničko-klinički podsistem;

– Centralni integracioni sistem IZIS-a sa sledećim podsistemima:

  • Podsistem elektronskog zdravstvenog kartona;
  • Podsistem elektronskih uputnica – eUputnica;
  • Podsistem elektronskih recepata – eRecept;
  • Podsistem za elektronsku razmjenu nemedicinskih podataka uz formiranje jedinstvenih registara;
  • Podsistem za administraciju;